A. ŽELJEZNICA

 

1. Strojni i ručni iskop zastora zbog spuštanja nivelete pruge u tunelima: Sinac, Kupjak, Risnjak, Sušica, Kobiljak i Bukovac

 

2. Izvođenje građevinskih radova na proširenju trupa pruge, uređenju donjeg ustroja i odvodnje, pruga Oštarije-Split, dionice: Perušić-Gračac i Kosovo-Labin Dalmatinski, cca 85 km, iskop=350.000 m3, nasip=500.000 m3 i odvodni betonski kanali=15.000 m2

 

3. Zemljani radovi na remontu pruge Vc koridor, dionica pruge Đakovo-Strizivojna/Vrpolje-Sl.Šamac-DG, cca 28 km

 

4. Zemljani radovi na remontu pruge Vc koridor, dionica pruge Osijek-Darda-B.Manastir-DG, cca 32 km

 

5. Zemljani radovi na remontu pruge i odvodnja, na pruzi Savski Marof-Kumrovec, dionica pruge Savski Marof-Vukovo Selo, cca 8 km

 

6. Rekonstrukcija donjeg ustroja sa izvođenjem perona, željezničkog stajališta Čulinec na pruzi ZG-glavni kolodvor – Dugo Selo - cca 2000 m

 

' 7. Rekonstrukcija donjeg ustroja sa izvođenjem perona, željezničkog stajališta Gajnice na pruzi ZG-glavni kolodvor – Zaprešić - cca 3000 m'

 

8. Rekonstrukcija donjeg ustroja sa izvođenjem perona, željezničkog stajališta Vrapče na pruzi ZG-glavni kolodvor – Zaprešić - cca 3500 m'

 

9. Dogradnja i rekonstrukcija industrijskog kolosijeka, na objektu KNAUF d.o.o. Knin – Kosovo, cca =500 m'

 

10. Izvođenje radova na uređenju manipulativnih površina u Luci Vukovar, cca =1500 m'

 

11. Izvođenje građevinskih radova na sanaciji 9. kolosijeka u kolodvoru Zaprešić cca=900 m' kolosijeka u betonu

 

12. Zemljani i betonski radovi na sanaciji industrijskog kolosijeka u Bjelovaru, cca=3000 m' kolosijeka u tucaniku i betonu

 

13. Pruga Rijeka-Zagreb-strojni iskop i ugradnja tampona i tucanika. I. kolosijek, stanica Horvati, II.kolosijek, stanica Hrv.Leskovac II.kolosijek, stanica Zdenčina Ukupno cca =2500 m'

 

14. Nabava,doprema i ugradnja željezničko-cestovnih prijelaza sa sintetičkim popođenjem na dionicama (tipa Strail): -Zagreb-Rijeka, -Dugo Selo – Vrbovec –Križevci, -Oštarije – Split, -Đakovo-Strizivojna/Vrpolje-Sl.Šamac-DG -Osijek-Darda-B.Manastir-DG sveukupno izvedeno preko 100 prijelaza

 

15. Izvođenje zemljanih radova na obnovi pruge, dionica: Mrzlo Polje-Duga Resa i Oštarije-Ogulin, cca=8 km

 

16. Izvođenje donjeg ustroja i odvodnje, te prilazne ceste na industrijskom kolosijeku "Našicecement" u Našicama

 

17. Zemljani,betonski i AB radovi, te radovi na odvodnji, rekonstrukcija kolodvora Rudopolje-Malovan

 

18. Radovi na kapitalnom remontu pruge Skrad-Lokve -zemljani radovi na odvodnji

 

19. Radovi na gornjem ustroju pruge, dionice GREDA-TUROPOLJE

 

20. Radovi na rekonstrukciji i dogradnji kompleksa TŽV GREDELJ

NISKOGRADNJA - VISOKOGRADNJA